Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tạ Xuân Thủy)

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích chuyên mục nào?
  Bài giảng điện tử
  Tư liệu.
  Chia sẽ kinh nghiệm.
  Thư viện số.
  Kỷ năng sống

  Sắp xếp dữ liệu

  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  2786002
  Họ và tên Tạ Xuân Thuỷ
  Giới tính Nam
  Email thpdp.taxuanthuy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 332426 (Xem chi tiết)

  2915357
  Họ và tên ThS. Đinh Hữu Đắc
  Giới tính Nam
  Email huudacdinh@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2915493
  Họ và tên Mai Quang Phương
  Giới tính Nam
  Email thpdp.maiquangphuong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 159 (Xem chi tiết)

  2955840
  Họ và tên Tạ Xuân Thủy
  Giới tính Nam
  Email xuanthuy0806@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Điểm số 56 (Xem chi tiết)

  2962929
  Họ và tên Văng Vĩnh Nguyên
  Giới tính Nam
  Email vang_vinh_nguyen@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2933824
  Họ và tên Lê Phúc Thành
  Giới tính Nam
  Email thpdp.lephucthanh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 935 (Xem chi tiết)

  4518289
  Họ và tên Lê Thanh Huyền
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.lethanhhuyen@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 114 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Hồng
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.nguyenthixuanhong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  2967460
  Họ và tên Trần Thị Kim Xuân
  Giới tính Nữ
  Email xtkimxuan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 248 (Xem chi tiết)

  4518137
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.nguyenthihai@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 222 (Xem chi tiết)

  2900525
  Họ và tên Lê Thị Ngọc Chi
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.lethingocchi@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 128 (Xem chi tiết)

  4518305
  Họ và tên Trần Thị Bạch Huệ
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.tranthibachhuek3@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 114 (Xem chi tiết)

  4518062
  Họ và tên Đặng Thùy Dung
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.dangthuydung@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 2634 (Xem chi tiết)

  4519186
  Họ và tên Nguyễn Tường Loan
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.nguyentuongloan@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 621 (Xem chi tiết)

  4519297
  Họ và tên Giang Thanh Duyên
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.giangthanhduyen@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 105 (Xem chi tiết)

  4519474
  Họ và tên Đoàn Thị Xuân Thu
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.doanthixuanthu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 1237 (Xem chi tiết)

  4519838
  Họ và tên Trần Thị Minh Hồng
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.tranthiminhhong@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 452 (Xem chi tiết)

  4519972
  Họ và tên Lê Thanh Huy
  Giới tính Nam
  Email thpdp.lethanhhuy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 273 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Bội Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email leboingoc1965@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  4521040
  Họ và tên Nguyễn Thị Như Tỉnh
  Giới tính Nữ
  Email thpdp.nguyenthinhutinh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
  Quận/huyện Quận 3
  Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 537 (Xem chi tiết)