Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tạ Xuân Thủy)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích chuyên mục nào?
  Bài giảng điện tử
  Tư liệu.
  Chia sẽ kinh nghiệm.
  Thư viện số.
  Kỷ năng sống

  Sắp xếp dữ liệu

  Phiếu trắc nghiệm-Toán tiếng Anh-06

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Người gửi: Tạ Xuân Thuỷ
  Ngày gửi: 12h:31' 19-06-2016
  Dung lượng: 110.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Thi kĩ năng CNTT - Ngày hội CNTT 2014 -2015 - Sở GD&ĐT Hà Nội
  MATH 5
  Question 1: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  What is the value of 2015 1520 5201?
  8236
  8506
  8736
  8836
  9716
  Question 2: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  The three numbers in each of the following groups are multiplied together. Which group yields 2014 as a product?
  6.17.59
  4.17.53
  2.13.59
  2.19.53
  Question 3: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  A large bottle of orange juice costs 6.5 dollars while a small bottle of orange juice costs 2.8 dollars. How many dollars less is the large bottle compared to the total of three small bottles?
  1.9
  2.1
  2.3
  2.8
  Question 4: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  Which of the following differences has the smallest value?
  1/2-1/3
  1/3 -1/4
  1/4-1/5
  1/5-1/6
  Question 5: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  The two stars in the diagrams represent the same number. The sum of the three numbers in the first row is equal to twice the sum of the three numbers in the second row. What number does each star represent?
  7
  8
  13
  17
  Question 6: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  The upper part of a glass is a cylinder of height 8cm and diameter 20cm. The middle part is a cone of height 8cm and diameter 20cm. The bottom part is a solid stem.Correct to one decimal place, what is the capacity, in cm3 , of the cup? Take =3.14
  5024.0
  3349.3
  2512.0
  1674.7
  Question 7: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  A hall has four doors. Les may enter the hall using any of them, and exit the hall by using any of them. In how many different ways can she enter and exit the hall?
  12
  16
  8
  4
  Question 8: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  ABCD is a square of side length 10cm. The segment BC is fixed. The segment AD moves in the plane in segment A’D’, so that the lengths AB, DC, AD do not change. What is the area, in cm2, of the shaded region in the diagram A’D’ intersects the segment CD at its midpoint G?
  50/3
  60
  100
  100/3
  Question 9: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  A sack of flour costs 800 dollars and a sack of rice costs 500 dollars. Anne buys several sacks fo each kind and spends 3400 dollars. How many sacks of flour does she buy?
  1
  2
  3
  4
  Question 10: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  When two numbers divided by 5, the respective remainders are 4 and 2. What is the remainder when the sum of the two numbers are divided by 5?
  0
  1
  2
  3
  Question 11: 2014 UPPER PRIMARY DIVISION FIRST ROUND PAPER
  The numbers 38, 79, 17, 43, 74, 96 and 87 are rearrange, so that starting from the second one, its tens digit is equal to the units digit of the preceding number. Which number is the fourth place after the rearrangement?
  38
  43
  17
  96
  No_avatar
  Question 6 toán TA 6 đáp án đúng phải là 3349.3, không phải là 5024.0
  Avatar

  đã sửa như chưa upload

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓