Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tạ Xuân Thủy)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích chuyên mục nào?
  Bài giảng điện tử
  Tư liệu.
  Chia sẽ kinh nghiệm.
  Thư viện số.
  Kỷ năng sống

  Sắp xếp dữ liệu

  Lịch sử TDTT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Cao đẳng sư phạm Tp Hồ Chí Minh
  Người gửi: Tạ Xuân Thuỷ
  Ngày gửi: 08h:24' 22-03-2012
  Dung lượng: 14.4 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khoa GDTC-N-H-CTĐ


  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC PHẦN LỊCH SỬ TDTT

  1. Thông tin chung về học phần
  - Tên học phần: LỊCH SỬ TDTT
  - Mã học phần: ………………… Số tín chỉ: 2
  - Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): bắt buộc
  - Các học phần tiên quyết: Không
  - Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có) . ……………………………………………….
  - Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động
  Giờ lên lớp (15 tiết lý thuyết/tín chỉ)
  + Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 26+3 = 29
  + Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 4 +4 = 8
  + Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ): ………….
  + Làm tiểu luận, bài tập lớn (45-60 giờ/tín chỉ): ………….
  Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ)
  + Hoạt động theo nhóm: ………….
  + Tự học, tự nghiên cứu: ………….
  - Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn GDTC
  2. Mục tiêu của học phần
  2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần
  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguồn gốc và lịch sử phát triển TDTT Thế giới và Việt Nam.
  Trên cơ sở đó, sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí to lớn của TDTT trong đời sống xã hội.
  2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể
  Sinh viên nhận thức được những vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển TDTT qua các thời kỳ lịch sử trên thế giới và sự hình thành và phát triển TDTT Việt Nam.
  3. Tóm tắt nội dung học phần
  - Trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử TDTT, Sự hình thành các quan điểm, các trường phái thể dục, sự nảy sinh và phát triển của phong trào TDTT hiện đại trên thế giới cũng như ở Việt Nam trước và sau cách mạng tháng 8 năm 1945.
  - Bước đầu vận dụng những kiến thức được học vào việc giải thích quá trình hình thành và phát triển ngành TDTT nói chung. Từ đó, có cách nhìn đúng đắn và hình thành ý thức trân trọng, bảo vệ những giá trị của TDTT dân tộc.
  - Trên cơ sở đó sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí to lớn của TDTT trong đời sống loài người.
  4. Nội dung chi tiết học phần
  Phần I: TDTT Thế giới trong thời kỳ lịch sử
  
  Chương 1: TDTT thời kỳ Cổ đại và Trung đại.
  - TDTT trong xã hội công xã nguyên thủy
  - TDTT ở các quốc gia chiếm hữu nô lệ
  - TDTT trong thời kỳ phong kiến sơ kỳ và phát triển
  - TDTT trong thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và sự ra đời của cế độ tư bản
  
  Chương 2: TDTT thời kỳ Cận đại.
  - Giai đoạn đầu
  - Giai đoạn thứ hai
  
  Chương 3: TDTT trong thời kỳ Hiện đại giữa 2 cuộc đại chiến Thế giới và sau đại chiến Thế giới thứ 2.
  - Thời kỳ trước đại chiến thế giới lần thứ 2
  - Thời kỳ sau đại chiến thế giới lần thứ 2
  
  Chương 4: Phong trào Olympic hiện đại
  - Sự phát triển của TDTT và thành lập các tổ chức thể thao quốc tế
  - Sự thành lập các ủy ban Olympic quốc tế
  - Các đại hội Olympic trước chiến tranh thế gới lần thứ nhất
  
  Chương 5: Phong trào Olympic trước và sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai
  - Thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
  - Thời kỳ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai
  - Sự đấu tranh vì nền dân chủ trong phong trào thể thao quốc tế
  
  Chương 6: Lịch sử phát triển của Đại hội TDTT Châu Á và Đông Nam Á. Các liên đoàn thể thao Quốc tế.
  - Đại hội thể thao Châu Á
  - Đại hội thể thao Đông Nam Á
  
  Phần II: Sự phát triển TDTT ở Việt Nam.
  
  Chương 7: Sự phát triển TDTT ở nước ta trước và trong thời kỳ Thực dân Pháp xâm lược.
  - Một số nét tiêu biểu trong phong trào TDTT VN trong thời kỳ thuộc Pháp
  - Phong trào TDTT ở trường học và công sở
  
  Chương 8:Sự phát triển TDTT ở nước ta từ sau Cách mạng tháng 8/1945
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓